/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/09/#ubuntu-pl.txt

Ashiren1st07:26
scetPanowie przeinstalowałem swoje ubuntu 14.10 i z menu kontekstowego zniknęła mi opcja otwórz jak administrator. Wcześniej w ten sposób szybko mogłem edytować pliki teraz tego nie ma :/08:28
scetwie ktoś może jak to przywrócić?08:28
firemarkscet: użyj sudo gedit/nano08:30
firemarki  nie rób nam wstydu08:30
firemark;P08:30
scettak robię08:30
scetale było szybciej08:30
firemarka tam szybciej.08:30
scetna serwerze tak robie08:31
sceta tu mam unity08:31
scet:/08:31
firemarkmnie unity zawsze przerażało ;P08:31
scetheh08:32
firemarkno ale ja dnia nie zaczynam bez 4 terminali08:32
firemarkbo wstyd08:32
scethahah08:32
scetja jestem zbyt leniwy :)08:32
firemarkno ja też :D myszka za daleko08:33
gjm4 terminale09:16
gjmtypowy haker09:16
firemarktypowy firemark09:17
sysekja mam jeden09:19
syseki to bez tmux czy screena09:19
syseki wszystko operuja na jednym09:19
Bodzioslawjestem tak leniwy, że nawet nie chce mi sie czasem terminala wlaczyc09:21
Bodzioslaw:/09:21
Bodzioslawdobrze, że jest tmux09:21
sysekbez tmuxa09:28
Bodzioslawbez tmuxa nie ma zycia09:32
Bodzioslawnic nie istnieje09:32
gjmtmux is love09:33
gjmtmux is lif09:33
gjme09:33
Bodzioslawgjm++09:33
sysekżycie na hardkorze09:33
Bodzioslawzycie na krawedzi09:34
Bodzioslaw~amd6409:34
BodzioslawDread: siseł zrobił accept_keywords=**09:34
Bodzioslaw:--D09:35
DreadBodzioslaw: bywa :D09:45
=== Shinoks|BNC is now known as Shinoks
=== Shinoks is now known as Shinoks|BNC
=== TheNumb_ is now known as TheNumb
=== Shinoks|BNC is now known as Shinoks
=== Shinoks is now known as Shinoks|BNC
=== Shinoks|BNC is now known as Shinoks
=== Shinoks is now known as Shinoks|BNC
=== Shinoks|BNC is now known as Shinoks
=== Shinoks is now known as Shinoks|BNC
=== Shinoks|BNC is now known as Shinoks
=== Shinoks is now known as Shinoks|BNC
=== Shinoks|BNC is now known as Shinoks
=== Shinoks is now known as Shinoks|BNC
d42http://i.imgur.com/zaHnxkK.jpg22:13
d42:322:13
firemarkrotfl22:15
=== pakos_ is now known as pakos

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!