/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/10/#ubuntu-nl.txt

=== Maikel is now known as Guest40738
=== Guest40738 is now known as maikel
robbertgoedenmiddag ik had een vraag over het installeren van een nvidia driver12:01
robbertik wil graag een driver van nvidia gebruiken en ik weet niet welke driver ik moet hebben en krijg geen van alle drivers geinstalleerd12:03
lotuspsychjerobbert: welke kaart heb je?12:03
robbertik heb een wat oudere laptop compaq pressario cq7012:04
lotuspsychjerobbert: sudo lshw -C video12:05
robbert?12:05
lotuspsychjerobbert: het zou handig zijn moesten we je chipset van je grafische kaart weten12:06
robberthoe kom ik daar achter ?12:06
lotuspsychjerobbert: sudo lshw -C video vanuit een terminal12:07
robbertterminal ?12:07
lotuspsychjerobbert: terminalvenster12:07
robberthoe kom ik daar ?12:09
lotuspsychjerobbert: start knop links boven and typ terminal12:10
robbertben in terminal12:13
robberten nu12:13
lotuspsychjerobbert: scroll omhoog, heb al 2 keer gezegd12:14
robbertheb ingetoetst12:15
lotuspsychjerobbert: pastebin eens de text die je krijgt12:15
robbertrobbert@robbert-Notebook-PC:~$ sudo lshw -C [sudo] password for robbert:  Sorry, probeer opnieuw [sudo] password for robbert:  Hardware Lister (lshw) - B.02.16 usage: lshw [-format] [-options ...]        lshw -version  -version        print program version (B.02.16)  format can be -html           output hardware tree as HTML -xml            output hardware tree as XML -short          output hardware paths -businfo        out12:17
lotuspsychjerobbert: gebruik pastebin.com aub12:18
lotuspsychjerobbert: an sudo lshw -C video12:18
robbertproduct: G98M [GeForce 9200M GS]12:21
robbertdat is wat je nodig hebt toch12:21
lotuspsychjerobbert: wat staat er achter driver=12:21
robbertdriver=nouveau latency=012:23
lotuspsychjerobbert: wil je eens kijken in je extra stuurpgramma's (hardware icoontje)12:29
lotuspsychjerobbert: welke drivers er nog staan12:29
lordievaderIs 9200 niet best wel oud?12:30
lordievaderVraag me af of nVidia het uberhaupt nog ondersteund.12:31
lotuspsychjeja al ouder cuda kaartje12:31
robbertja maar dan nog krijg ik het niet voor elkaar om software te installeren12:43
lotuspsychjerobbert: welke drivers staan er allemaal in je lijst?12:44
robbertwaar kan ik die het makkelijkst vinden12:57
robbertkan er meer manieren naar zoeken in het softwarecentrum12:58
lotuspsychjerobbert: drivers dienen geinstalleerd te worden via extra stuurprogramma's12:59
robbertwaar vind ik dat13:09
robbertben er een beetje uit geloof ik13:09
lotuspsychjerobbert: start knop/extra stuurprogramma's13:12
robbertal gevonden13:12
robberter staat namelijk bij dit apparaat gebruikt een alternatief stuurprogramma13:14
lotuspsychjerobbert: welke staan er allemaal in je lijst?13:19
=== marshal0605 is now known as marshal0505
robberthallo daar13:47
robberteventjes een klein probleempje met de laptop13:48
robbertwerd een beetje  te warm13:48
robbertprobleem met nvidia driver is inmiddels opgelost13:48
robbertmaar lost niet het probleem met mijn scherm op13:49
robberthele kleine verticale rode streepjes13:49
robbertover heel het scherm13:50
lotuspsychjerobbert: je zou eens lubuntu of xubuntu kunnen uitproberen13:50
robbertzou dat wel verschil maken ?13:50
robbertben bang dat het een nieuw scherm word13:51
lotuspsychjerobbert: je kan altijd liveusb testen en kijken13:51
robberthoe doe ik dat ?13:51
lotuspsychjerobbert: download een lubuntu of een xubuntu .iso en maak hem met de opstartschijf maker van ubuntu13:52
robbertlubuntu of xubuntu op usb zetten via ?13:52
lotuspsychjerobbert: das een iconntje van een harde schijf met ubuntu lobo+ groen pijltje13:53
robbertin het software centrum ?13:53
lotuspsychjerobbert: nee ook in je start knop13:54
lotuspsychjerobbert: opstartschijf aanmaken13:54
=== marshal0605 is now known as marshal0505
SWATjohanvd, Cees: al iets met letsencrypt gedaan toevallig?19:59
CeesSWAT, letsencrypt is nog maar beperkt beschikbaar in beta. Vanaf 16 november komt het breed beschikbaar https://letsencrypt.org/2015/08/07/updated-lets-encrypt-launch-schedule.html20:02
SWATCees: thanks for the headsup. Ben weer net iets te vroeg blijkbaar20:09
Ceesweekje20:10
=== marshal0605 is now known as marshal0505

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!