/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/11/#ubuntu-cat.txt

metallic_Hola, tinc una petita qüestió que no sé molt bé com resoldre. A veure si em podeu ajudar. El que vull és filtrar la sortida de l'ordre «ifconfig» per a que només es mostri, per a cada interfície (wlans i eths): El nom de la interfície, la seva IPv4 i la seva màscara de xarxa.19:47
metallic_De moment he depurat això: http://paste.debian.net/331694/19:47
metallic_però continuar a partir d'aquí amb expressions regulars no em dóna una sortida estructurada. Tampoc crec que la comanda «cut» em serveixi de molt aquí...19:49
metallic_alguna idea?19:49
metallic_mmm... Una cosa que em podria servir és saber si les adreces MAC sempre tenen la mateixa longitud...19:59
metallic_doncs l'ordre «cut» m'ha salvat aquí al final XD20:21
metallic_ja ho he aconseguit20:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!