/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/11/#ubuntu-no.txt

OiPenguinNår jeg forsøker å innstallere ved hjelp av tasksel får jeg følgende feilmelding: http://paste.ubuntu.com/13228390/ Jeg finner ikke en løsning ved å Google. Hva kan jeg gjør? Ubuntu 15.10.16:22
OiPenguinJeg glemte 'sudo'. Sorry.16:52
RoyK;)17:20
RoyKellers kan du jo bare installere med apt install17:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!