/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/11/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor305cho em hoi sau khi cài ubuntu bị báo thiếu bộ nhớ thì có cách nào chia thêm bộ nhớ không10:03
vubuntor305?10:03
MrTuxHdbbộ nhớ = cái phân vùng cài ?10:04
vubuntor305em ko rõ em chỉ chia ra 1 ổ 7.63G và ổ còn lại 4.52g10:05
vubuntor305vào thí báo thiếu bộ nhớ e mới cài nên ko biết thế nào10:05
vubuntor305lại phải vào lại win nên ko biết phân vùng nào thiếu10:06
MrTuxHdbvubuntor305: thì boot vào liveCD10:09
MrTuxHdbsau đó resize cái phân vùng kia thôi10:09
MrTuxHdb:D10:09
vubuntor024em bị lỗi sau khi cài 7zip xong ko giai nen dc file rar10:12
vubuntor024giup em với10:12
vubuntor650em bị báo lỗi hết bộ nhớ computer có cách nào chia thêm bộ nhớ không ?10:20
vubuntor650em cài song song win7 và ubuntu 140410:20
vubuntor521có cách nào chia lại ổ cứng trên ubuntu mà không cần cài lại ubuntu không ad ?10:36
MrTuxHdbvubuntor521: nãy bảo rồi10:37
MrTuxHdbkhông đọc à10:37
MrTuxHdb17:09 < MrTuxHdb> vubuntor305: thì boot vào liveCD10:38
MrTuxHdb17:10 < MrTuxHdb> sau đó resize cái phân vùng kia thôi10:38
vubuntor521em không nhìn được vừa phải vào lại10:38
vubuntor521có phần mềm của bên thứ 3 không ad ?10:41
MrTuxHdbvubuntor521: tại sao phải dùng phần mềm của bên thứ 3?10:42
MrTuxHdbGParted có sẵn trong liveCD rồi mà10:42
vubuntor521mình cài ubuntu bằng usb10:42
vubuntor314em the vao mang duoc10:43
vubuntor521mình có cài gparted từ app xuống nhưng khong reside dc10:44
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!