/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/13/#ubuntu-tr.txt

ognygunaydin07:32
Kartagisselam bebek07:33
S3CT0RMerhabalar11:11
ErsinMerhabalar Windowsta Notepad+ uygulamasının ubuntuda karşılığı nedir bilgi için teşekkür ederim.12:17
Ersin Merhabalar Windows'da Notepad+ uygulamasının ubuntuda karşılığı nedir bilgi için teşekkür ederim.12:18
Kartagisgedit12:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!