/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/14/#ubuntu-dk.txt

=== makije_ is now known as makije
Ubuntubruger8?spørgsmål har lavet et usbstick med ubuntu med Universal-USB-Installer-1.9.6.2 men når jeg booter fra den "siger den: Unknown keyword in configuration file: No DEFAULT or UI configuration direktive found ! Boot:13:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!