/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/14/#ubuntu-no.txt

=== ToffeAltNick is now known as Toffe
AndyOsloLurer på hvordan jeg skal få Ubuntu server til å huske de fordømte nameserver adressene etter at jeg har satt fast IP på den09:50
RoyKAndyOslo: legg til i /etc/network/interfaces - etter adresse og sånt, legg til "dns-nameservers 8.8.4.4 8.8.8.8" eller hva du nå vil bruke13:04
AndyOsloFant ut av det tilslutt, på Debian har jeg pleid å legge det til i /etc/resolv.conf, men i ubuntu overskrives denne av en eller annen grunn ved reboot13:13
AndyOsloSå det blei følgende setning i /etc/network/interfaces13:14
AndyOslodns-nameservers 208.67.222.222 208.67.220.22013:14
RoyKnormalt tar vel networkmanager over resolv.conf13:15
RoyKdet står i fila13:15
AndyOsloMulig13:15
RoyKnoe sånt som "# Do not edit this file. It will be overwritten!"13:15
AndyOsloJa13:16
AndyOsloBare meg som trodde at siden det funka i Debian, så skulle det funke i Ubuntu også13:16
RoyKDu skal ikkje tru, du skal vite!13:17
RoyK;)13:17
AndyOsloHehe13:31
AndyOsloJeg fikk det i alle fall til å virke13:32
AndyOsloPrintserveren har også fått fast IP nå13:33
AndyOsloEn sånn liten USB til Ethernett sak13:33
MathiasRoyK: det er nm som tar over resolv14:47
RoyKMathias: var det ikke det jeg sa?15:00
Mathiasdu sa det som om du ikke var helt sikker15:01
* RoyK pleier ofte å tillegge litt usikkerhet, siden man veldig skjelden kan være sikker på noe som helst ;)15:02
RoyKpå servere med fast IP, pleier jeg å kaste ut networkmanager15:03
AndyOsloRoyK: Har ikke fjerna no nettverksshait på serverne, bare satt fast IP15:04
AndyOsloHva burde jeg i så fall fjerne15:05
AndyOslo?15:05
RoyKAndyOslo: har du noe GUI på denne?15:14
RoyKAndyOslo: dpkg -l | grep -i networkman15:14
AndyOsloRoyK: Er ikke GUI på server for feiginger??? :P15:16
Mathiasjo15:17
Mathiaseller, kommer litt an på hva du skal med serveren15:18
AndyOsloAkuratt som webmin og sånt15:18
AndyOsloNår serverne er reine fil \ web servere, så trenger man ikke GUI15:18
Mathiasom du vil ha virtualisering er det kanskje greit med en manager rett på serveren om du ikke vil gå via nettverk15:18
AndyOsloMener å huske at jeg kjørte noen virtuelle maskiner på den uten å ha gui, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det15:22
AndyOsloMen i alle fall, frem til i dag er det bare hovedserveren og pien som har hatt fast IP, men nå har printerboksen, testserveren og macen også fått det15:25
RoyKAndyOslo: jo15:26
RoyKAndyOslo: webmin er for neandertalere (selv om det egentlig er dårlig gjort å si, de var jo smarte mennesker, de også, på sin måte, bare ikke så aggressive som homo sapiens)15:27
MathiasAndyOslo: går fint an uten gui på virtualisering også15:28
AndyOsloRoyK: Er faktisk usikker på om jeg har webmin på noen servere lenger, har ikke brukt det på lenge....15:34
RoyK- If your religion is worth killing for, please start with yourself15:52
AndyOsloRoyK: Det værste er at jeg tror faktisk det hadde hjulpet hvis alle relgiøse fanatikere hadde fulgt det16:21
RoyK(eller andre fanatikere)16:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!