/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/14/#ubuntu-pl.txt

Ashirenhappy Caturday06:46
Ashiren:3 https://i.imgur.com/3UVjiRq.jpg06:46
=== Dreadlish is now known as Guest41864
Ashiren:3 https://i.imgur.com/M6HWz9R.jpg08:41
=== Guest41864 is now known as Dread
zasekhelo wszystkim !!!09:52
gjmoho09:54
zasekzapierdziela wiaterek ze az neta zarywa09:58
=== gjm_ is now known as gjm
=== drathir87 is now known as drathir
Ashiren:3 https://i.imgur.com/Le0FyIo.jpg10:40
Ashiren:3 https://i.imgur.com/KPmWF8A.jpg12:34
Ashiren:3 https://i.imgur.com/EkxtjKL.jpg14:53
sysekAshiren: gorzej :D?16:04
Ashirenhm?16:08
sysekno z tymi kotaki16:40
sysekkotami*16:40
gjmtradycja16:41
d42z kotami zawsze lepiej :316:42
Ashiren:3 http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20111112172129/conglomeration/images/c/c6/Mainecoon-calico.jpg16:45
Bodzioslawrespektuj caturday16:53
qermitsradycja18:20
qermitw tygodniu się już nawklejal18:20
Bodzioslawnie marudź18:24
mati75happy caturday18:48
Ashirenw tygodniu?19:32
Ashiren:3 https://i.imgur.com/p7xrJHm.jpg19:35
Ashiren:3 https://i.imgur.com/ukasyir.jpg20:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!