/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/14/#ubuntu-se.txt

=== screedoz is now known as screedo
marsupapumorgon10:17
=== DJRobble is now known as Robble
=== gkeen__ is now known as gkeen_
huttanmorgon10:28
marsupapuJag troligen behövär lite /ignore här :D10:40
huttanmarsupapu: ja det är ett himla spamm här10:50
marsupapuDet borde jag veta. Glömde bara, jag har varit borta några år.10:53
marsupapuMen nu tänkte jag att jag måste kom tillbaka innan jag glömmär altt om svenska.10:54
huttanmarsupapu: du kan ju köra svenskt language i ditt ubuntu om ifall du saknar svenskan =)11:01
marsupapuDet kunde jag göra, faktiskt. Men jag tror att det är inte tillräckligtom jag vill uphålla min kundskaper.11:08
marsupapu*mina :D11:14
huttanmarsupapu: vart bor du då ?11:17
marsupapuI östra Finland.11:20
marsupapuFinland är ju tvåspråkig land, men här finns nästan inga svensksprokiga människor.11:22
marsupapuHär i öst, jag menar.11:22
Amozmarsupapu, det är alltid klokt att öva sina språkfärdigheter12:46
GroggyKan man med cron köra ett skript vissa specifika tider?, i mitt exempel 03:30, 07:30, 11:00, 14:00, 17:30 och 00:00. Med andra ord går inte 0 3,7,11,14,17,24 * * * <kommandot som ska köras>. Alternativet är ju  0,30 3,7,11,14,17,24 * * * <kommandot som ska köras> och köra scriptet dubbelt så många gånger som behövs... Eller finns det något annat verktyg som är bättre lämpat?16:22
GroggyEller är bästa alternativet att ha två rader, en för hela timmar och en för halva?16:35
MeerkatGroggy, två rader, ja.17:02
GroggyMeerkat: Tack! Tänkte ju inte riktigt efter när jag ställde frågan, tog ju bara en kvart att komma fram till hur man skulle göra :P17:03
goopenAmoz: sup22:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!