/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/15/#ubuntu-nl.txt

TheEagerPadawanhoe de-install ik vmplayer en vmware workstation , al via software center gezocht komt er niet in, en ik weet niet direct de package names om via de cli te gaan10:02
Slingdpkg -l | grep -i vmware10:02
Slingof apt-cache search vmware eventueel10:03
TheEagerPadawanapt-cache al geprobeert zag niet direct iets staan10:03
TheEagerPadawanniet gedacht aan dpkg ;)10:03
TheEagerPadawandpkg geeft ook niet veel informatie vrij @ http://dpaste.com/11GBG8710:04
lordievaderTheEagerPadawan: Hoe heb je vmware geinstaleerd?10:11
TheEagerPadawan.deb package10:14
lordievaderHoe heet de package precies?10:15
TheEagerPadawanno clue10:15
lordievader... Waarom niet, jij hebt hem geinstaleerd ;)10:15
TheEagerPadawanheb de .deb package niet meer10:16
TheEagerPadawanhmmm #vmware is comateus10:17
lordievaderDownload je hem opnieuw?10:18
lordievaderWeet je tenmiste waar je naar opzoek bent ;)10:18
TheEagerPadawankan inderdaad een oplossing zijn10:20
TheEagerPadawansysteem zou moeten zien dat er al een versie is geinstalleerd10:20
lordievaderIk denk ook eigenlijk dat er bestanden zijn achtergebleven.10:22
TheEagerPadawanzal zien wat de redownload zegt10:27
TheEagerPadawantinkering paradise , welcome to linux ;)10:28
anoniemhoi ik heb een probleem met ubuntu en hoop dat iemand kan helpen. krijg geen updates meer.prgrama doet t niet12:42
padvanoniem: start ubuntu nog op of zijn het enkel updates die niet meer lukken?12:44
anoniemgeen enkele update doet het al meer dan week of zo12:44
anoniemupdate beheer krijg ik niet open12:45
lordievaderanoniem: Wat is de output van 'sudo apt-get update'?12:45
anoniemsorry ben echt een idioot12:46
anoniemje moet me wat meer uitleggen12:46
padvanoniem: ga naar een terminal venster en typ "sudo apt-get update"12:46
lordievaderanoniem: Open een terminal, tik ^ in. Kopieer output naar http://paste.kde.org upload en plak de url naar de paste hier.12:46
anoniemmet "12:46
lordievaderanoniem: Zonder.12:47
anoniemmn toestenbord doet het niet als ik password in moet voeren12:48
padvanoniem: is normaal dat je niets te zien krijgt bij ingeven password12:49
anoniemah12:49
anoniemok nog 1x12:49
anoniemPakketlijsten worden ingelezen... Fout! W: Er is een fout opgetreden bij de handtekeningcontrole. De pakketbron is niet bijgewerkt en de oude indexbestanden zullen worden gebruikt. GPG-fout: http://nl.archive.ubuntu.com trusty Release: De volgende ondertekeningen waren ongeldig: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>  W: Ophalen van http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/Relea12:50
padvanoniem: kan je volledige output posten op: http://paste.ubuntu.com/12:51
padvanoniem: en dat url bezorgen12:51
anoniemhttp://paste.ubuntu.com/13281223/12:53
padvIn een terminal: sudo rm -vf /var/lib/apt/lists/* en vervolgens nog eens sudo apt-get update12:56
padvanoniem: In een terminal: sudo rm -vf /var/lib/apt/lists/* en vervolgens nog eens sudo apt-get update12:56
anoniempakketenlijsten klaar12:59
anoniemis dat het?12:59
padvanoniem: krijg je de waarschuwing van ongeldige ondertekeningen nog?12:59
lordievaderNee, je moet de signing key downloaden.12:59
lordievaderanoniem: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 40976EAF437D05B513:00
anoniemdeze hele lijn moet ik kopieren en plakken13:00
padvanoniem: wat lordievader zegt om die waarschuwing weg te krijgen in een terminal13:00
lordievaderanoniem: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 40976EAF437D05B513:00
padvdaarna sudo apt-get update: krijg je nog fouten of waarschuwingen?13:01
padvanoniem: daarna sudo apt-get update: krijg je nog fouten of waarschuwingen?13:02
anoniem40976EAF437D05B5 Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.4BKLlltNWp --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 40976EAF437D05B5 gpg: opvragen sleutel 437D05B5 van hkp server keyserver.ubuntu.com gpg: sleutel 437D05B5: "Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubun13:02
lordievaderanoniem: Zou je in het vervolg http://paste.kde.org willen gebruiken voor console output, dit leest heel vervelend.13:03
padvanoniem: daarna sudo apt-get update: krijg je nog fouten of waarschuwingen?13:04
anoniemheeej wacht effe13:04
anoniemik zie geen stop teken meer in mn boven balk13:04
anoniemzal het nu wel goed zijn13:04
anoniemmoet ik nu mn computer opnieuw aan zetten13:05
lordievaderNee.13:05
lordievaderanoniem: Draai eens een 'sudo apt-get dist-upgrade'.13:05
anoniemkan je me uitleggen wat er aan de hand is13:06
anoniemen wat is dis upgrade13:06
lordievaderanoniem: Dist-upgrade is de uitgebreide variant van upgrade. Het update je (geinstalleerde) pakketten.13:07
anoniemik heb nu mn update beheer geopend en hij doet het13:09
anoniemhij s nu aan instaleren13:09
anoniemik denk dat het wel ok is13:09
TheEagerPadawanlardievader: vmware geinstalleerd via .bundle file13:17
TheEagerPadawanlordievader: chmod +x -> ./*.bundle13:17
lordievaderAh, geen wonder dat dpkg hem niet kent.13:17
TheEagerPadawanhoe flikker ik het dan van me systeem?13:18
lordievaderLees de manual, staat het vast in.13:18
TheEagerPadawanheb enkel release notes13:20
lordievaderhttp://www.vmware.com/pdf/ws7_manual.pdf13:23
TheEagerPadawangracias senor13:23
TheEagerPadawansenior*13:23
TheEagerPadawanpage 47 for the win ;)13:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!