/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/16/#ubuntu-se.txt

=== screedoz is now known as screedo
=== oGG_ is now known as oGG
=== delhage_ is now known as delhage
x86_64Jag följar varjeman :317:39
x86_64hej Hund17:39
Hundhaha :D17:39
Hundx86_64: Hej påre!17:39
x86_64påre? :317:39
Hund"På dig"17:40
HundSlarvigt utal. :P17:40
x86_64._.17:40
x86_64okej17:41
x86_64:317:41
x86_64Hund, talar du engelska? :p17:41
HundAjjemen!17:41
HundMin gramatik går väl att ifrågasätta dock. :P17:41
x86_64O_O17:42
x86_64<-- förvirra17:43
x86_64:p17:43
x86_64Och... Kommer Merley inte här? -.o17:43
Hund:D17:43
Meerkatbankid, fan vad sämst!20:51
MeerkatGår det att rapportera till AF utan bankid efter 1:a december? Genom att gå till deras kontor eller något?20:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!