/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/18/#ubuntu-rs.txt

=== Kostic is now known as Kostic_
=== Kostic_ is now known as Kostic
PanterPozdrav narode! Imam mali problem i ne mogu da nađem na netu odgovarajuće rešenje. Za nekoga od vas ovo će biti banalno.12:37
PanterNa komandu: "dpkg -l | grep linux-image-" dobijem gomilu starih kernela. Obrisao sam sve osim zadnje dve verzije pomoću: "sudo apt-get autoremove (kernel)" i prijavio ni je output da je urađeno. Međutim, kada ponovim "grep" sa početka, iako sam restartovao računar, sve mi ih prijavi. Šta se ovde dešava?12:41
tilda_pogledaj u /usr/src12:43
tilda_ako su tamo obriši ih ručno. kao root12:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!