/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/18/#ubuntu-se.txt

Hootersmorrn08:13
=== oGG_ is now known as oGG
HundMorgon12:43
hyltixaGod kväll folket! hur mår ni idag då ?:D15:33
Barretrött, själv då?15:34
hyltixaJo då lugnt sedu :) Snart dags att gå på jobbpasset ;) 12h here i come! :D15:39
Barresjälv kliver jag ur arbetspasset.... NU!16:05
HundAldrig sett någon vara glad över att få jobba ett pass på 12 timmar kl 17.18:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!