/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/21/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9er der nogen på chatten?22:56
Ubuntubruger9?spørgsmål hvorfor får jeg ikke min aktiverings mail fra forummet ? : )22:57
Ubuntubruger9er der nogen ?23:06
=== jw4000 is now known as jw4001
=== jw4001 is now known as jw4000
jw4000?spørgsmål hvornår får man sin aktiverings mail fra forummet?23:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!