/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/21/#ubuntu-nl.txt

=== Sling_ is now known as Sling
=== JD is now known as Guest46034
Guest46034he iemand zin om mij te helpen met het van pocorntime?21:09
Guest46034krijg het niet voor elkaar geeft een voutmelding21:10
Guest46034post zo de melding ff opnieuw opwekken21:11
Guest46034E: Kon sommige archieven niet ophalen, misschien kunt u 'apt-get update' of --fix-missing proberen?21:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!