/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/22/#ubuntu-dk.txt

jw4000er det muligt at få en bruger på forummet?, jeg får aldrig en aktiverings mail...07:40
jw4000asd10:40
jw4000er der nogen på kanalen nu?12:39
=== pinnerup_ is now known as pinnerup
jw4000er jeres forum nede?12:47
jw4000jeg får 504 Gateway Time-out12:47
Futteogså her12:48
FutteDer er nok kommet sne i serveren. :-)12:49
jw4000ja12:50
jw4000futte kan du måske hjælpe mig med noget?12:51
Futtemåske, jeg er helt så stiv til det.12:52
jw4000jeg kan ikke få dansk sprog til at virke på en ubuntu server 14.04 LTS12:53
jw4000og min locale ser sådan her ud:12:54
Futtekender ikke så meget til server versionen. Kan du ikke gå ind i indstillinger og så vælge sprog.12:54
jw4000LANG=da_DK.UTF-812:54
jw4000LANGUAGE=da_DK:da12:54
jw4000LC_CTYPE=UTF-812:54
jw4000LC_NUMERIC="da_DK.UTF-8"12:54
jw4000LC_TIME="da_DK.UTF-8"12:54
jw4000LC_COLLATE="da_DK.UTF-8"12:54
jw4000LC_MONETARY="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_MESSAGES="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_PAPER="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_NAME="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_ADDRESS="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_TELEPHONE="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_MEASUREMENT="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_IDENTIFICATION="da_DK.UTF-8"12:55
jw4000LC_ALL=12:55
jw4000jeg har ikke nogen gui : (12:55
Futtedesvære jeg kan ikke hjælpe dig. sorry12:55
jw4000np13:33
jw4000er der nogen der kan aktivere min account på forummet? jw4000 jeg får aldrig en aktiverings mail13:37
jw4000...14:01
jw4000jeres aktiverings mail system virker ikke med gmails14:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!