/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/23/#ubuntu-se.txt

Hund:D10:38
HundJag brukar blogga någon gång ibland om jag har något jag vill komma ihåg.10:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!