/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/25/#ubuntu-nl.txt

gerritGoedemorgen06:00
gerritik had een vraagje06:01
gerrithoe kan ik de beeldscherms dedecteren06:01
gerritik zie het wel op mijn tv maar dan kan ik de pijltje niet zien op mijn pc en andersom06:02
gerritik heb  Ubuntu 14043 Trusty Tahr LTS Desktop i38606:03
gerritwelke programma kan ik het best gebruiken als vervanging van grabbit12:21
gerriten hoe installeer ik het12:21
SCHAAP137gerrit: wat is grabbit?12:21
gerrithet werkt allemaal perfeckt maar is nieuw voor mij12:21
gerritom nzb binnen e halen12:21
=== marshal0605 is now known as marshal0505
crbmoet je als je ubuntu opstart comando in voeren?20:43
crbvoor de eerste keer20:43
crboke  ik kom  niet verder met  met de progamer scherm20:46
=== marshal0605 is now known as marshal0505
crbhelp\20:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!