/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/25/#ubuntu-se.txt

=== x86_64 is now known as x86_64walk3r
=== x86_64walk3r is now known as x86_64
huttanGomorron13:22
andolhuttan: Tidszon? :)13:22
marsupapuGomorron har alltid låtat sför mig som Gomorra13:32
marsupapuHar det så trevligt dag, GOMORRA!13:32
huttanandol: Sverige :)13:47
HundGomorra får mig att tänka på gonorré.14:24
marsupapuMen det var troligen ganska vanlig problem i Gomorra :D15:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!