/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/26/#ubuntu-nl.txt

=== commandoline_ is now known as commandoline
=== commandoline is now known as Guest50174
=== innocuous_ is now known as innocuous
=== theemstra^ is now known as theemstra
=== Steff is now known as Maikel
=== theemstra^ is now known as theemstra
GerritGoedemorgen08:57
Gerritik had een vraagje betref het beeld dedecteren08:58
Gerritin ubuntu08:58
Gerritik zie het wel op tv maar dan niet op het beeldscherm van pc08:58
Gerriten andersom08:59
=== slacker_1l is now known as slacker_nl
=== JanC_ is now known as JanC
=== MarioW is now known as MarioWaza
=== marshal0605 is now known as marshal0505
=== burn is now known as 18WAA8RYK
=== timo__ is now known as Timo
maartjegoedeavond allemaal20:51
maartjeik probeer 2 poorten open te zetten maar ol krijg na het invoeren van mijn ww steeds de melding: Sorry, probeer opnieuw in de terminal20:52
maartjeiemand een oplossing?20:52
Slingwat probeer je precies?20:52
maartjeik heb voor de app videostream 2 open poorten nodig, maar het lijkt een beetje roulette te worden, in het begin ging het goed maar nu lukt het dus niet meer20:54
=== MarioW is now known as MarioWaza
maartjeheb je een idee?21:00
OerHekshet zou helpen als je vertelde wat voor opdracht je probeert ..21:01
maartje:D21:01
maartjesudo /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5556 -j ACCEPT sudo /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5558 -j ACCEPT21:02
OerHeksplaats je wel && tussen de opdrachten? of tenminste een ;21:02
maartjenee, ik kopieer het van het letterlijk zoals het er staat, dus onder elkaar21:04
lordievaderKlinkt als een client source port, zijn ze static of zijn de dynamisch?21:04
maartjeknippen en plakken :http://paste.ubuntu.com/13519109/21:04
maartjehet ging altijd goed maar nu krijg ik dus Sorry, probeer opnieuw in de terminal21:05
lordievaderWaarvan krijg je die melding?21:05
maartjeals ik die regels plak in de terminal21:06
lordievadermaartje: Wat is de output van 'sudo iptables-save'?21:06
maartjehttp://paste.ubuntu.com/13519142/21:08
maartjewat heb ik gedaan? maw wat is dat voor lijst?21:08
lordievadermaartje: Je regels komen inderdaad niet in de config te staan. Ik zie dat je ufw gebruikt. Is het niet makkelijker voor jou om ufw te gebruiken om de poorten open te zetten?21:10
maartjeuuuuuuhm........?...... ;-)21:11
maartjeja zeker, maar geen idee waar je het over hebt :-)21:11
lordievaderhttps://help.ubuntu.com/community/UFW21:11
maartjeoke, das een beetje hoog gegrepen voor nu21:12
lordievaderUFW word meestal als makkelijker ervaren dan IPtables.21:12
maartjeoke, ik kreeg die opdracht codes van de app zelf21:13
maartjeufw is dus een progje om je poorten te beheren?21:13
lordievaderUFW is een programma om iptables te beheren.21:13
maartjedus specifieke poorten open of dicht te zetten?21:14
lordievaderJa, iptables kan opzich veel meer, maar ufw ondersteund dat, vziw, niet. Je kunt overigens ook gufw gebruiken, een grafische frontend voor ufw.21:14
maartjezou het dan zo moeten: sudo ufw allow 5556 -j ACCEPT21:17
maartjeof zonder accept21:17
lordievaderKijkende naar [1], nee. sudo ufw allow <poort> [1] https://help.ubuntu.com/community/UFW21:17
maartjeja ik had het al gezien en over heen gelezen, maar moet ik elke poort afzonderlijk toestaan?21:18
lordievaderJa. In feite werkt het hetzelfde als je eerdere (iptable) regels.21:19
maartjeoke en zijn ze dan permanent open of alleen tot de herstart?21:19
lordievaderAls ik het mij goed herriner slaat ufw het voor jou op. Jouw iptables -A regels waren niet permanent ;)21:20
maartjenee klopt21:21
maartjeik ga is ff rommelen21:21
maartjebedankt weer en de link is opgeslagen in mijn favorieten :-)21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!