/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/26/#ubuntu-se.txt

hjeltmanHej. Ny-gammal på det här med IRC och Linux, och var rätt nöjd igår kväll när jag lyckats få upp en ubuntuburk med plexserver och transmission fungerande.. Men sedan lagade jag sönder transmission... Har spenderat rätt många timmar och försöka ta reda på vad det är som är fel mm. och jag tror mig slutligen ha kommit fram till att transmission-daemon inte startar...00:36
hjeltmanOch jag kan helt enkelt inte komma på hur jag skall komma vidare med felsökningen...00:37
hjeltman$ status transmission-daemon00:39
hjeltmantransmission-daemon stop/waiting00:39
hjeltmanhjeltman@hjeltman00:39
hjeltmanOch det svaret återkommer även fast jag försöker att starta med>> sudo service transmission-daemon start00:40
hjeltmanNågon som kan ha en aning om vad det kan vafra??00:40
hjeltmanvara*00:40
hyltixadum fråga men har du testat att starta om ? xD :D01:24
=== whatever is now known as Guest63808
=== marsupap1 is now known as marsupapu
marsupapuJaså, någonting har hänt10:19
SpookanVad?10:21
marsupapuNågot slags re-join10:23
Hundmarsupapu: w00t?11:34
marsupapuHmm, jag har kaske några svarigheterna att uttrycka mig.11:37
marsupapuTyvärr.11:37
Hund:)11:38
marsupapuMen jag undrade bara varför min irc-client säger att jag "Joined" (ingen aning hur säga det på svenska) på det här kanalen ~4 timmar sen.11:43
HundAh11:43
marsupapuOch min nick var också andats11:43
HundDet kan antingen vara din lina, servern eller någonas där emellan.11:44
ZooklubbaNetsplits11:46
Zooklubbavar ju massa netsplits. klassiska  freenode11:46
marsupapuDet händer ganska så ofta på IRCNet också. Ircnet bara anmälar saken på olika sätt.11:48
marsupapuEller borde jag säga "på annorlunda sätt"11:50
=== _tutima_ is now known as _tutima
=== x86_64 is now known as Guest44776
=== x86_64 is now known as Guest39778
=== x86_128 is now known as Guest69825
=== Zooklubban is now known as Zooklubba

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!