/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/26/#ubuntu-vn.txt

=== lewtds is now known as Guest33180
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor985Em chào các anh ạ,04:44
vubuntor985do tối qua em nghịch dại, muốn thay đổi cái hình nền ở màn hình đăng nhập04:44
vubuntor985e có cái cái dconf-editor + cái compizconfig-settings-manager rồi sửa linh tinh04:45
vubuntor985nên là giờ cái màn hình đăng nhập lần đầu khi khởi động ubuntu của e nó biến thành thế này ạ04:45
vubuntor985http://i.imgur.com/8rTGZCe.jpg04:47
vubuntor985các anh có thể chỉ cho e cách để quay về màn hình login như mặc định của ubuntu được không ạ04:47
vubuntor985em cảm ơn các anh ạ :)04:48
MrTuxHdbvubuntor985: chuẩn rồi04:53
MrTuxHdbgiờ login thôi04:53
MrTuxHdbđẹp quá còn gì04:53
=== chungbd_ is now known as chungbd
=== _5tK is now known as stk
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
vubuntor031Hi everybody12:40
Stanley00!hi12:40
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== chungbd_ is now known as chungbd
=== valkyrie_ is now known as valkyrie
=== valkyrie_ is now known as valkyrie
=== valkyrie_ is now known as valkyrie
vubuntor088hello21:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!