/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/30/#ubuntu-dk.txt

Dorfen`Hejsa nogen til stede der har 5 min til at hjælpe med at få min gnome terminal til at vise host i title? Det vil sgu ikke som jeg vil.15:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!