/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/12/02/#ubuntu-cat.txt

AniolMartiBona nit!21:00
wagafoBona nit AniolMarti21:00
josepgallartbona nit a tots !!21:01
rafael_carreras####################################################################################21:01
rafael_carrerasbon vespre21:02
rafael_carrerasavui hem de parlar de com va anar la festa21:02
rafael_carrerasus va agradar?21:02
rafael_carrerasa mi sí :-)21:02
AniolMartiJo és el primer cop que he anat a una, per tant no les puc comparar. Però m'ho vaig passar molt bé :)21:03
wagafoNo vaig estar a les presentacions, sols a la install, la install bé, dues installacions i les dues bé21:03
josepgallartva estar molt be pero vaig trovar a faltar gent21:04
wagafoCom sempre la gent depén de la gent local que faci difusió, no de nosaltres21:04
rafael_carrerasjo vaig trobar molta més gent de que esperava21:05
wagafoSí, jo crec que en quant a gent no va estar malament, digne,21:05
wagafoA la gent se la veia contenta també21:05
rafael_carrerassí :)21:06
AniolMartiSí, això sí ;)21:06
josepgallartsi la gent so va pasar be21:06
wagafoAlgú ja preguntava on seria la pròxima21:07
AniolMartiAixò és positiu!21:07
wagafoLa pròxima, LTS un altre cop, com vola el temps21:09
rafael_carreras21:10
wagafoALguna cosa a millorar, algú?21:10
AniolMartiEs podria fer un streaming de les xerrades (?)21:11
wagafoCom sempre no teníem ni CD ni USB d'instal·lació, per sort el noi aquell que parla en tenia, i el Sisco també21:11
wagafoel que parla tant, volia dir21:11
wagafoCom es diu?21:11
josepgallartsi mo agesiu dit jo en poratava21:11
josepgallartportava21:12
josepgallartUSBs de ubuntu 14.4 i 15,10, lubuntu desctop i alternate21:13
rafael_carrerasAniolMarti: no sóc gaire partidari de fer streaming, si encara facilitem la gent que no vingui,...21:13
rafael_carrerasjosepgallart: jo sabia que els portaves perquè ho vas dir a la reunió21:13
AniolMartiTens raó, potser gravar-les?21:13
rafael_carrerasAniolMarti: això estaria bé, en tindrem algunes que va gravar l'Ivan21:14
AniolMartiPerfecte21:14
rafael_carrerasalguna cosa més?21:18
AniolMartiDe la festa, per part meva, no.21:19
rafael_carrerashi ha el Radu per aquí?21:20
wagafoNo sembla21:20
rafael_carrerasvaja21:20
wagafoEsperem que hi sigui per la seva incorporació?21:21
rafael_carrerasem va agradar molt la seva xerrada21:21
rafael_carrerassí, hi hauria de ser, és tradició21:21
wagafoSi és com jo, estarà a casa, haurà pensat fins deu miniuts abans, i després se'm va del cap i no em connecto21:22
rafael_carrerasi com jo :)21:22
josepgallartar ali e enviat un misatge21:23
AniolMartiI si és com jo es connectarà el dia abans xD21:23
rafael_carrerasAniolMarti: hehe21:23
AniolMartiPuc comentar una cosa que no està a l'ordre del dia?21:25
wagafoPer mi sí, així donem un parell de minuts a veure si es connecta el Radu21:25
AniolMartiOk21:25
AniolMartiLa presentació que es fa al Figaró, qui la fa?21:25
AniolMartiHo vaig veure a la pàgina de FB i vaig posar-ho com a notícia a la web.21:26
rafael_carrerasel Xavier Vilà21:26
wagafoSobre Ubuntu?21:26
AniolMartiSí, hi ha la informació a la web21:26
rafael_carrerassí, però prèviament sobre guifi21:27
AniolMartiCorrecte, a mi em toca per dues bandes hehe21:27
AniolMartihttp://www.ubuntu.cat/node/167521:27
wagafoAra ho he vist21:28
rafael_carrerasno apareix en Radu?21:31
AniolMartiSembla que no21:32
wagafoSembla que no tenim Radu, pleguem?21:32
AniolMartiJo marxo, que estic d'exàmens...21:32
AniolMartiBona nit!21:32
rafael_carrerasdoncs sí, hauríem de plegar21:32
wagafoBona sorta als exàmens21:32
AniolMartiGràcies!21:32
josepgallartQue vaguin be els examens21:32
rafael_carrerasbona nit a tothom i endavan amb els exàmens21:32
rafael_carrerast21:32
wagafoVinga, bona nit i a reveure21:32
rafael_carreras#######################################################################################################21:33
josepgallartbona nit21:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!