/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/12/12/#ubuntu-pl.txt

dwellerja swojego kota jebłem wczoraj kapciem01:22
dwellerłajza nauczyła się drapać do drzwi jak głodny jest01:22
Ashiren:3 http://30.media.tumblr.com/Jjkybd3nSfqi86rbWTeKBVGio1_500.jpg07:09
=== bredzislaw_komor is now known as TheNumb
Ashiren:3 http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a7bzV4q_700b.jpg08:54
Ashireno.o http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/azV6LwK_460s.jpg10:06
Ashiren:6 http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aw7Rj3D_460s_v1.jpg11:07
d42:311:25
Ashiren:3 http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a9P3KvL_460svwm.webm14:26
d42:314:45
Ashiren:3 http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aXXBjy9_460svwm.webm17:38
=== keithjarret is now known as garr
=== Cysioland_ is now known as Cysioland
Ashiren;3 https://i.imgur.com/jFhC9hU.jpg19:17
=== BlessJah_ is now known as BlessJah
d42;319:50
jacekows1ij windows22:38
=== jacekows1i is now known as jacekowski
firemarkjacekowski: ;-)22:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!