/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/04/#ubuntu-nl.txt

=== selckin1 is now known as selckin
TheEagerPadawanhoe ik heb een oud programma die van source gebuild is wanneer er nog geen ppa bestond, nu heeft iemand die ppa toegevoegd en het programma geinstalleerd.13:43
TheEagerPadawanJe kan al raden wat het probleem is het commando gaat nog altijd naar de oude versie13:43
TheEagerPadawande vraag is nu hoe link ik het commando aan de nieuwe versie en kuis ik de oude versie op13:43
selckinkijken of het een uninstall heeft als je de originele build dir nog hebt13:44
selckinanders gewoon de files verwijderen13:44
TheEagerPadawangns3: /usr/bin/gns3 /etc/gns3 /usr/local/bin/gns3 /usr/share/gns3 /usr/share/man/man1/gns3.1.gz13:45
selckincommandos worden gezocht in directories die in je $PATH variable staan, de oude is dus eerst13:45
TheEagerPadawanpj@wophr:/usr/bin$ $PATH13:45
TheEagerPadawanbash: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games: No such file or directory13:45
selckinecho $PATH13:46
TheEagerPadawanpj@wophr:/usr/bin$ echo $PATH13:46
TheEagerPadawanpj@wophr:/usr/bin$ echo $PATH13:46
TheEagerPadawansec13:46
selckinmoet het niet weten13:46
selckinmaar ergens in een van die paden staat de binary die het runt13:46
TheEagerPadawanhttp://pastebin.com/jiV1GhD013:48
TheEagerPadawangns3 gaat naar versie 1.3.7 , /usr/bin/gns3 gaat naar versie 1.3.1313:49
lordievaderTheEagerPadawan: /usr/local/bin staat eerder in je path ;)13:50
TheEagerPadawanjuist ook gezien ;)13:53
TheEagerPadawande vraag is wat ik hier kan van molesteren13:53
TheEagerPadawanaha mv gns2 gns3.bak13:53
TheEagerPadawanmaakt van z'n oren dat dat er geen zo'n file bestaat in /usr/local/bin13:54
TheEagerPadawanhoe zeg ik gastje zoekt eens in /usr/bin ;)13:54
selckin$ which gn13:54
selckinzegt welke het runt als je "gn" uitvoerd13:54
TheEagerPadawanzegt /usr/bin/gns313:56
TheEagerPadawanmaar als ik gns3 in cli uitvoer klaat hij over de /usr/local/bin/gns313:56
lordievaderIk zou ook je eigen gecompilde versie deinstalleren.13:57
TheEagerPadawanhttp://pastebin.com/RJhSLjE213:57
selckindo eens $  hash -r13:59
selckin$ gns313:59
TheEagerPadawan+1 penguin voor selckin ;)14:00
selckingns3 -> /usr/loca/bin was gecached (hash -r cleared)14:01
TheEagerPadawangot ya14:01
TheEagerPadawaneventjes dezelfde behandeling geven voor gns3server14:02
Henk_Hallo, wil Ubuntu live downloaden en draaien zonder een dvd te maken. Daarna vanaf een usb schijf.16:24
Henk_vanwege een oude computer16:24
Henk_maar wat ik ook doe, de iso wil persee naar een dvd. en dat gaat dus niet op deze computer. Acer 5 jaar oud, 3MB geheugen en HD 25016:26
Henk_wat zijn de opties=16:27
OerHeksHenk_, ge kan prima de iso op USB zetten, zorg wel voor een usb die groter is dan 1 gb.16:41
Henk_ik heb wel de iso gekopieerd maar dat dat verandert niets16:49
janwillemhi21:33
janwillemik probeer te instaleren maar mijn computer blijft opstarten in windows21:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!