/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/04/#ubuntu-se.txt

NeverW8Jobb idag, jippy!05:17
ZooklubbaHund: conky gør inget. drawing to created window, drawing to single buffer.10:33
Zooklubbamen Zooklubba ser inte ett skit10:33
Zooklubbaah, den ligger under terminalen.10:34
Zooklubbaawesome gillade inte conky10:34
Hund:)10:39
Zooklubbafixat10:49
HundYay10:50
Zooklubbamen fuul10:50
HundFuul?10:53
Zooklubbafugly11:03
ZooklubbaFacepalm, guider på bloggar før att ændra conky. Och de har print screenat deras config istællet før att skriva ut den :S11:03
Zooklubbaprint screen från gedit. QQ.11:04
HundHaha14:18
HundSkönt.14:18
MathisenZooklubba, http://capture2text.sourceforge.net/14:20
HundMen om du är lat ska det väl finnas ett GUI för att konfa Conky?14:23
Zooklubbaså lat är jag väl inte. heh14:25
=== screedoz is now known as screedo
ZooklubbaHund: har du problem att weechat's 'Lag' inte fungerar? eller raeknar helt fel16:22
Zooklubbaalt slutar inte countern nar man ar tillbaka.16:23
Zooklubbahur gor djur, hur fixa16:23
HundIngen aning.17:17
HundSällan om aldrig den visar sig för mig. :P17:17
Zooklubbahaha jo, darfor jag blir irriterad17:22
Zooklubbaden visar sig typ alltid och staemmer aldrig17:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!