/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/04/#ubuntu-tr.txt

Nikola_Teslabeyler merhaba00:58
Nikola_Teslacanon lbp6020 yüklerken sıkıntı yaşıyorum yardımcı olabilecek varmı00:59
heartsmagichehe00:59
Nikola_Teslaburayıda buldum :D00:59
Nikola_Teslaarkadaşlar merhaba15:37
Nikola_Tesla14.04 de canon yazıcı yüklemeye çalışyorum hala beceremedim15:38
Nikola_Teslayardımcı olabilecek varmı15:38
damasceneHangi model?15:39
Nikola_Teslalbp6020b15:39
Nikola_Teslahttps://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=50051.msg572605#msg57260515:39
f0undTitle: Canon LBP6020B ve 14.04 lts kurulum sorunu... (at forum.ubuntu-tr.net)15:39
Nikola_Tesladün konu açtık baktık biraz ama15:39
Nikola_Teslaorada çözümü bulamadık15:40
Nikola_Teslao konuyu ben açtım :)15:40
damascenetamam anladım15:40
Nikola_Teslavarmı bir yorum ?15:44
damascenehttp://random0musings.blogspot.com.tr/2014/06/ubuntu-1404-and-canon-lbp6020b-laser.html15:46
f0undTitle: Random Musings: Ubuntu 14.04 and the Canon LBP6020B laser printer (at random0musings.blogspot.com.tr)15:46
damasceneben bır az Türkçe biliyorum15:47
damasceneO ınglızce çozüm15:47
Nikola_Teslao çözümleri dün baya denedim ama olmuyor onlarla15:56
damascenekolay gelsin15:57
zippo^hello, is someone there?17:23
damascenezippo^, yes17:29
zippo^I use Ubuntu MATE and I am in Turkey now. I get a error after I clicked the URL:17:32
zippo^Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nın 03.04.2015 tarihli 2015/1644 D. İş ve / sayılı kararı ile erişime engellenmiştir17:32
zippo^what means this, damascene ?17:32
damasceneIt's blocked by court order17:33
zippo^ah ok17:34
zippo^Cannot I do?17:34
damascenewhat?17:35
zippo^I cannot read Turkish language17:36
damasceneI do not know much Turkish language too. but I'm learning17:37
zippo^ah ok17:38
zippo^is turkish language diffiuclt or easy, damascene ?17:40
damasceneit depends on who is teaching you. If you get a good/lovely teacher it could be the most entertaining thing to learn ☺17:42
damasceneI've got great teacher but now I need to practice with some Turks. But unfortunately I'm a bit busy with business17:44
zippo^that is cool17:51
zippo^In Turkey a lot of people think that gays and lesbos are learned, but that is no right18:01
damascenezippo^, please no politics or religion, if you want to discuss this you can private message me.18:02
damasceneI think just like them18:02
damasceneit's more like culture deference18:04
zippo^ok18:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!