/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/06/#ubuntu-cat.txt

AniolMBona nit!20:59
rafael_carreras###############################################################21:00
aniolgarciaHola, bona nit!21:00
rafael_carrerasBon vespre a tothom21:00
SiscoGarciananit21:01
rafael_carrerasen Radu és per aquí?21:01
JosepBona nit21:01
SiscoGarciano el veig21:01
AniolMSembla que no...21:02
rafael_carrerasmmm, esperem cinc minuts?21:02
SiscoGarciaperfecte21:02
SiscoGarciavols que cridi al Radu?21:02
rafael_carrerasSiscoGarcia: sí, si us plau :-)21:04
SiscoGarciarafael_carreras: li he fet un telegram però sembla que no es connecta des de fa setmanes :(21:04
SiscoGarciano tinc el seu num21:04
rafael_carrerasbé, doncs ja està21:07
rafael_carreraspassem al segon punt21:08
SiscoGarciallàstima21:08
rafael_carrerasJosep: quan vulguis21:08
JosepLa proposta era fer una compra de usb per vendra amb la propeta LTS21:09
SiscoGarciasuposo que són usb amb el logo d'ubuntu, oi?21:10
JosepSi poem fer una compra de 50 per menus de 2€ cada un21:11
JosepE demanat preus a china i tenen molt bones ofertes21:12
SiscoGarciacapacitat?21:13
AniolMAmb 4GB és suficient penso.21:13
rafael_carrerasel logo es podria fer amb enganxines21:14
SiscoGarciaperò això ja ho hem fet alguna altra vegada... com va anar?21:14
SiscoGarciavull dir, pagarà la pena la inversió?21:14
rafael_carreras  quan ho vam fer vam vendre un pendrive :)21:15
JosepGracias por su correo electrónico! Esta es Cassie de Tesin fábrica USB, que es un profesional y micro USB fabricante de la tarjeta sd durante más de 9 años, todos los productos tienen / FCC / ROHS y SGS certificados CE! Señaló que necesita la unidad flash USB, el mejor precio de EXW es: 1GB $1.89/pc   4GB $1.99/pc    4GB $2.15/pc    8GB$21:15
SiscoGarciasi només en vam vendre un no sé si paga la pena21:16
AniolMSi és garantia d'assistència estaria bé, però si ve poca gent no val la pena...21:16
SiscoGarciaep, el Radu és aquí21:16
rgiurgiuHola21:16
rgiurgiuSento el retrás!21:16
AniolMHola!21:17
rafael_carrerashola rgiurgiu21:17
JosepBe si es aixi o entenc, no val la pena21:17
rafael_carrerasJosep: de tant en tant anem parlant dels usb perquè són macos i tal, però la gent no en vol, em temo21:17
JosepOk :(21:18
AniolMSempre podem regalar Ubuntu Phones (?) hehe21:18
SiscoGarcia:(21:18
SiscoGarciaAniolM: +121:18
SiscoGarciaXD21:18
SiscoGarciarafael_carreras: reprenem el primer punt?21:18
AniolMOk21:19
rafael_carrerassom-hi21:19
rafael_carrerashem de decidir si acceptem el rgiurgiu com a nou membre de l'equip21:20
SiscoGarciaendavant21:20
rafael_carrerasha fet una feina dinvestigació sobre Ubuntu Touch21:20
rafael_carreras i ens la va presentar a la festa passada21:21
rafael_carrerasa mi em va agradar molt21:21
SiscoGarcia+121:21
Josep+121:21
AniolM+121:21
rgiurgiuI actualment estic amb la creació de web apps per a Ubuntu Touch21:21
rafael_carrerasexcel·lent21:23
SiscoGarciai tant!21:23
JosepBona feina21:23
rafael_carrerasdoncs ara votem, que suposo que allò d'abans era que esteu d'acord en què la presentació era bona :)21:24
rafael_carreras+121:24
Josep+121:24
AniolM+121:24
SiscoGarcia+121:24
SiscoGarciaabans era la presentació i ara la votació21:25
rafael_carrerasmolt bé, doncs benvingut, rgiurgiu, hi entres amb tots els honors!21:25
SiscoGarcial'enhorabona rgiurgiu !21:25
AniolMBenvingut!!!21:25
SiscoGarciabenvingut21:25
JosepFelicitacions!21:26
rgiurgiuMoltes gràcies per deixar-me formar part d'aquet equip!21:26
SiscoGarciai ara! gràcies a tu pel que has fet amb l'ubuntu touch21:26
rafael_carrerasrgiurgiu: demà t'inclouré al grup del Launchpad21:26
SiscoGarciai el que segur que faràs aviat21:26
rgiurgiuD'acord Rafael!21:27
rafael_carrerasrgiurgiu: i si vols una adreça de correu, m'ho dius21:27
SiscoGarciamolt bon any, equip21:27
AniolMPer curiositat, quanta gent som a l'equip?21:27
AniolMIgualment i bon any!21:27
rgiurgiuBon any a tots! ;)21:27
JosepBon any!21:28
SiscoGarciaus he de deixar, he fet un foradet per venir de supporter del rgiurgiu i ara he de continuar sopant21:28
SiscoGarciaens llegim!21:28
AniolMBon profit!21:29
rafael_carrerasAniolM: ho hauria de mirar, ja t'ho diré per correu, però jo diria que uns quinze21:29
JosepA sopar de gust!21:29
AniolMD'acord, és igual. Era simple curiositat.21:30
rafael_carrerasdoncs ja estem, oi?21:30
AniolMJo vull fer una pregunta, si ho sabeu.21:31
AniolMI si m'ho permeteu, ja que no ho he posat a l'orde del dia.21:31
rafael_carrerasendavant, AniolM21:31
AniolMSe sap si el Kubuntu 16.04 portarà KDE Plasma 5.5 o 5.6?21:32
AniolMCrec que el 5.6 sortirà d'aquí 3-4 mesos, més o menys igual que l'Ubuntu 16.0421:32
Josephttps://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Kubuntu-16.04-LTS-UOS21:33
JosepAqui en parla21:34
AniolMOk, sembla que el 5.521:34
AniolMMerci!21:34
JosepDe res ;)21:35
JosepJa estem?21:38
AniolMPer mi sí21:38
rafael_carrerassí :)21:38
rafael_carrerasbona nit, tothom a dormir21:38
AniolMBona nit!21:38
aniolgarciaBona nit!21:39
JosepBona nit!21:39
rafael_carreras############################################################################################21:39
rgiurgiuBona nits a tots! fins a una altra21:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!