/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/06/#ubuntu-nl.txt

ingridI have just installed gparted on an usb-stick, but I can not get it to run Not as an app or from the commandline13:05
marcvIemand aanwezig met php/owncloud kennis?14:00
marcvIk heb een owncloud installatie op ubuntu server 14.04 gedaan maar kan van buiten lan owncloud niet bereiken.14:00
marcvIntern lukt goed, vanuit buiten het lan krijg ik de melding: "U benadert de server vanaf een niet vertrouwd domein. Configureer de trusted domain instelling in config.php."14:01
marcvWat achtergrond info: Ik heb geen eigen domein, server draait thuis. Via verhaar.duckdns.org op poort 443 te bereiken (op poort 80 draait Subsonic).14:02
marcvApache (https://verhaar.duckdns.org) en Subsonic (http://verhaar.duckdns.org) doen het goed. Owncloud (https://verhaar.duckdns.org/owncloud) dus niet.14:04
selckindoe wat de melding zegt?14:04
marcvNu heb ik in config.php: trusted domains: array ( '192.168.x.x',    'verhaar.duckdns.org', )14:05
marcvZou je kunnen kijken voor me of je nog steeds dezelfde foutmelding krijgt?14:06
=== Maikel is now known as Guest29064
marcvNiemand?14:25
=== Guest29064 is now known as Maikel
=== MichaelTel is now known as Guest59033

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!