/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/06/#ubuntu-no.txt

RoyKmhm17:24
Malinuxraptus: er det du som er deg?17:49
Malinuxfra facebook-gruppa?17:49
raptusjeg er meg, men ikke han du mener17:53
Malinuxnei, fant ut nå, at han jeg tenkte på har havnet på en annen irc-kanal :)17:53
Malinuxville ikke skrive navn og sånt her sånn i tilfelet :)17:54
raptus:P17:54
raptusfølger fb-tråden selv :)17:55
Malinuxah :)17:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!