/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/06/#ubuntu-pl.txt

andrzej_duda1st07:48
mati752nd08:25
TheNumb4st08:25
andrzej_dudahio hio hio08:36
TheNumbandrzej_duda: abuse08:44
TheNumbbędzie ban08:44
qermitbanan?08:45
andrzej_dudada się zrobić08:45
TheNumbNajpierw TK, teraz irc08:47
TheNumbdudałke za dużo sobie pozwala08:47
TheNumbabuser jeden08:47
andrzej_dudaidź na marsz :^)08:49
qermitKtóre lepsze - Komitet Obrony Demokracji czy Fundacja Obrony Demokracji?08:50
andrzej_dudaFUD08:51
qermitmoże założymy partię obrony demokracji08:51
qermitbędziemy bronić magazynów z amunicją08:51
qermitPotrzebuję tylko 1000 POdPiSów08:52
qermitCzy można założyć partię Platforma Obywatelska Prawa i Sprawiedliwości?08:54
qermitalbo Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość08:55
andrzej_dudaPiSDA12:58
enedilhejka16:17
enedilZnajdę tutaj pomoc?16:18
Dreadzależy jaką i z czym16:18
enedilEFI i kwestie związane16:19
Dreadjak zadasz konkretne pytanie, to pewnie Ci ktoś na nie odpowei16:20
enedilMój sprzęt - MacBook Pro16:22
andrzej_dudana to nic nie pomoże16:22
enedilJakiś czas temu usunąłem całą zawartość dysku - po prostu nowa tablica partycji16:22
enedilCeloeo16:22
enedilCelowo*16:22
Dreadi?16:23
enedilI chciałem postawić Ubuntu. Nie było trudne zadanie.16:23
Dreaddo rzeszy16:23
Dreadnie każdy musi znać całą historie16:23
enedil/dev/sda1 - 250MB partycja EFI16:23
enedil/dev/dsa2 cała reszta na /16:23
enedilpóźniej użyłem dd do kopii zapasowej16:23
enedili chciałem odtworzyć tym samym dd obie te partycje16:24
enedilNo niestety, odtworzyłem, zainstalowałem refind (bootloader). Bootloader rusza, ale nie ma opcji wyboru partycji z Ubuntu16:25
Dreadnie zrobiłeś gpt przypadkiem?16:25
enedilZrobiłem16:26
enedilCelowo16:26
enedilBo gpt wcześniej działało. Zresztą, nie tylko na systemach z efi16:27
TheNumba tam jakiejś magii nie trzeba odtańczyć z bootloaderem?19:48
firemarkznów ktoś windowsa zainstalował przed ubuntu? :P19:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!