/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/06/#ubuntu-se.txt

Hundhaha05:30
HundJag hade gärna använt fltk. :D05:30
Amozprosit09:23
blurkisHelo17:18
HundGod afton20:41
=== webhotelcleaner is now known as maxjezy
maxjezyvilket webhotel har mycket plats och fritt internet?21:02
maxjezyom man säger man skulle hosta filer som är stora21:03
maxjezy2gb styck21:03
maxjezyoch 1000 downloads dagligen21:03
maxjezyoch ha plats för säg 2 terabyte iaf på deras diskar21:03
GroggyTyp colo/dedikerad burk i en hall som tillhandahåller en "unmer21:15
Groggy"unmetered" bandwidth?21:16
GroggyMen vad är "mycket plats" maxjezy?21:16
GroggyEller, ja det hade du redan svarat på :p, men iaf21:17
maxjezy=)21:20
maxjezytänkte om man skulle starta en filmkanal där man laddar ner film istället för streamar21:21
GroggyIsf tror jag avtal kommer ligga till grund för hur du vill lagra innehållet. För sånt måste väl mediebolagen (vars material du har ansvar för) ha åsikter om?21:23
GroggyMen du tänker typ viaplay fast bara nedladdning och inte möjlighet till streaming också? Hård bransch verkar det som21:24
maxjezyeget material då :)21:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!