/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/13/#ubuntu-nl.txt

=== lotuspsychje_ is now known as lotuspsychje
Henk_Maakt het uit of er een AMD of Intel processor in zit?18:13
dataioVoor wat?18:13
Henk_om te installeren18:13
dataioUbuntu kan zowel op een amd als intel18:13
Henk_na het uitpakken staat bij de titel AMD-6418:14
Henk_zodoende18:15
dataio;) ja geen probleem18:15
Henk_ik heb ondertussen de meeste drivers gedownload op de Acer site. Moeten die na de installatie van Ubuntu opnieuw?18:17
dataiodat zijn windows drivers neem ik aan? Daar heb je dan weinig aan18:19
dataioik zou ubuntu installeren en kijken wat ubuntu er zelf mee doet.18:20
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!