/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/13/#ubuntu-rs.txt

pejohttps://www.youtube.com/watch?v=_mvzKDI2lVQ Samo za milobit!20:09
nithttps://www.youtube.com/watch?v=YqiKLNHa9ZA20:22
=== nit is now known as Guest54123
pwndmilobit, udri po banovima :D21:20
milobitponestalo mi municije21:21
milobitmoram da sacekam21:21
milobit;o)21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!