/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/13/#ubuntu-se.txt

larsemilLaban: om den fortfarande körde processen så kan den vara låst på disk och därför inte representera den faktiska storleken09:11
larsemilLaban: när den kört färdigt visar den garanterat samma storlek, eller?09:11
BarreLaban (och larsemil): ls visar hur mycket som filen gör anspråk på i filsystemet, du visar hur mycket som filen gör anspråk på den fysiska disken, det är inte samma sak.12:07
BarreLaban (och larsemil :)): exempelvis har du en sectorstorlek på disken som är 512 byte och gör en fil som är en byte så visar ls 1 byte och du visar 512 byte12:08
BarreLaban (och larsemil :)): men i detta fall kan det vara så att filsystemet också optimerar, exempelvis skapa en fil med dd "dd bs=1 seek=1GB if=/dev/null of=/tmp/filename"12:09
BarreLaban (och larsemil :)): ls -lh /tmp/filename >> -rw-r--r-- 1 jonas jonas 954M jan 13 13:04 /tmp/filename12:10
BarreLaban (och larsemil :)): du -h /tmp/filename >> 0       /tmp/filename12:11
Barre"du" kan också visa "apperent size" : du -h --apparent-size /tmp/filename >> 954M    /tmp/filename12:12
larsemilBarre: :) tråkigt på jobbet?12:12
Barrelarsemil: lunch och såg en frågeställning jag faktiskt (eventuellt) kan hjälpa till med input på12:13
larsemil:)12:13
SebastianThornBarre: visste jag inte, tackar13:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!