/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/17/#ubuntu-nl.txt

OerHekssneeuw sneeuw sneeuw ,... ik denk dat we vandaag niet met de auto weggaan naar de rommelmarkt05:18
Sjoerd_goedemorgen allemaal10:39
bramgndag10:40
lordievadero/10:40
Sjoerd_is er iemand de mij kan helpen ik ben namelijk opzoek naar een programma die mijn muziek vind op de pc10:41
Sjoerd_en die ik dan gebruiken kan in idjc10:41
lordievaderfind?10:42
bramgnwat is idjc?10:43
Sjoerd_dat is een programma die ik gebruik om te streamen en werkt on der kxstudio van linux10:44
Sjoerd_ik wou ampache installeren maar dat krijg ik niet voor elkaar ben net een paar weken over gestapt naar linux10:46
SlingSjoerd_: je kan met find vrij eenvoudig bestanden zoeken10:52
Slingfind / -name *.mp310:52
Slingbijvoorbeeld10:52
Slingdat zoekt in / naar alle bestanden waarvan de naam eindigt op mp310:52
Sling.mp3 zelfs10:52
lordievaderfind / -iname *.mp3; zou ik ervan maken, matched ook op .MP3 files.10:53
Slingeventueel kun je ook mlocate gebruiken, dat is wat sneller, mocht je vaak zulke zoekopdrachten willen doen10:53
Sling(updatedb om een index aan te leggen van bestanden, en daarna locate 'zoekterm' om te zoeken)10:54
Sjoerd_ik dit allemaal even proberen bedankt voor de informatie fijne zondag allemaal11:01
RoDuis er iemand die mij kan vertellen waarom ik ubuntu versie 14.0 LTS niet opgestart krijg op mijn laptop, schijf is geformatteerd en helemaal leeg . Ik krijg wel de opstart menu en wat ik ook kies niets doet het13:00
RoDuWat is dit voor een chat ?? niemand zegt iets of reageert ik zie alleen maar mensen on en offline gaan13:08
lordievaderHet is weekend, activiteit is meestal al laag, helemaal in het weekend.13:14
lordievaderHeb gedult, IRC is een indirect medium.13:14
Slingpff :)13:23
Maikelhahaha13:26
* Maikel facepalms13:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!