/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/17/#ubuntu-se.txt

=== JesperA_ is now known as JesperA
humehello.... nån som är bra på raspberry pi här? jag försöker accessa min remote, från ubuntu, och behöver montera av min kamera (Canon DSLR) som förmodligen blir automonterad i nån slags PTP-mode.... hur avmonterar jag den?14:44
humeI ubuntu monteras den automatiskt, där avmonterar jag i filhanteraren, men så ser inte raspbian ut, inte samma filhanterare14:44
huttanhume: sudo umount /path/till/kamera ??15:42
humehuttan, jo.....så vad kan path till kamera vara?15:43
huttanhume: mount15:43
huttanhume: så ser du vad som är monterat var15:43
humeden är inte monterad som t ex ett usb-minne, tydligen, utan med Gphoto15:43
huttanhume: accessa din remote ? menar du fjärrkontroll ?15:44
humenej, det är en raspberry pi som jag styr via ssh och en server-klient-grejja för astrofoti15:45
humeastrofoto15:45
huttanok15:45
huttanhume: hittar du vart kameran är monterad ?15:45
humenej.....kan inte riktigt avkoda output från mount15:45
humefinns det en pastbin .....?15:46
huttanhume: sudo apt-get install pastebinit15:46
huttanhume: mount | pastebinit15:46
humehttp://pastebin.ubuntu.com/14546075/15:47
humeokej.....copy-pastade det dit15:47
huttanhume: ser inte heller något som verkar vara en kamera ... hur kommer du åt den ?15:48
humeja, det är ju frågan...:)15:52
humejag använder nåt som heter Indi, jag vet faktiskt inte hur det funkar, men det är via gphoto15:52
humejag kan styra och ladda ner bilder från den15:53
humemen.... en ptp-spelare blir ju inte monterad, eller hur? jag förstår mig inte på det där... vad jag menar är: kan den vara uppkopplad som ptp-spelare utan att synas i mount?15:54
huttanhume: nej den måste inte synas där. Det kan vara nån anslutning programmet gör till kameran16:32
huttanhume: Varför måste du "unmounta" den?16:32
humehuttan, det där astro-programmet som jag ska använda, kan inte öppna den16:47
humedet är min hypotes att det inte kan det för att kameran används av nåt annat16:47
humesom om jag kopplar den direkt till min laptop, då "mountas" den automatiskt och syns i filhanteraren, inte förrän jag kopplat ner den där (klickat på symbolen för att avmontera/ejecta) kommer indi åt den16:48
humehrm....lyckas jag förklara?16:48
bittin-https://www.eventbrite.com/e/mozfika-1-2016-tickets-2084443225817:33
blurkishume, ska astro-programet öppna den i samma mode då?17:54
blurkisoch programmet bör väl ge någon slags respons på vad som går fel?17:55
zltJagar en wordlist med svenska förnamn, helst en jävla massa. Någon som sitter på en?18:01
blurkiszlt,  jag hade funderat på att fråga skattemyndigheten eller liknande. De kan säkert ge dig något dokument som är avpersonifierat som du kan behandla på något sätt för att dra ur alla förnamn.18:03
zltaah, tänkte också typ kolla Ratsit API och bara göra ngn sök med filtrering. Men, tänkte att det är 2016 och jag lär inte vara den första som efterfrågat detta :).18:05
humeblurkis, jag vet faktiskt inte. jag vet bara att den använder en gphoto-grejja för att connecta.. och då måste kameran vara "fri"18:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!