/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/19/#ubuntu-se.txt

* Amoz skickar en host-fil till NeverW8 09:54
molgrumhjälp med DNS... jag har nic.st och har lagt till "@" som namn men hur gör jag så att www också hamnar där? "www" som namn?17:44
bamsefarmolgrum: Precis så17:55
Barrehan åt bara en tror jag20:21
Barrehmmm.. undrar vad jag menar20:21
andolBarre: Antar att den där kommentaren handlar om det jag tror att den handlar om?20:39
blippedet är rätt lugnt, jag har fler!20:40
blippenämn ett paket som inte rycker om att bli isntallerad med ett annat paket? Måster fylla i en control-fil, och hittar inte rätt fält.20:41
andolblippe: Låter som att du letar efter "Conflicts:", som inte sällan även har med paketversioner att göra.20:42
blippeVad skiljer conflict och breaks?20:43
Barreandol: mm.. råkade rulla upp till senaste skrivna20:43
blippeeller så tar jag och letar reda på det i en manual som sig bör istället.20:43
andolblippe: Osäker på skillnaden mellan conflict och breaks, men rätt säker på att manualen heter Debian Policy Manual :)20:44
blippeefter att ha suttit och försökt läsa info från freedesktop lär den manualen vara ett under av klarhet!20:46
blippec0rnel: either with .desktop-files or with systemd-services.21:11
blippeÄsch, :P21:11
Barreokejdå21:12
blippeJag har använt gnome3 i nästan ett år nu och det är riktigt kul...21:14
* Barre feels a flamwar is in the making21:18
Barre:)21:18
Amozgnome3 ftw21:23
cowbaconobligatory i3 ftw21:28
blippejag laddade mest ner det för att se hur dåligt det kunde vara, och fastnade.21:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!