/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/23/#ubuntu-no.txt

=== Datateknikk is now known as catopett
catopettNoen våkner her da?09:40
catopettNoen våkne her da?09:40
catopettNoen våkne her da?09:49
catopettHvordan bli invitert inn i #kubuntu-no?10:31
catopettNoen våkne her da?10:34
Malinuxja, skulle si ja i sted, men da var du borte :p10:43
Malinuxhm, godt spørsmål. Må man ha invite dit?10:43
Malinuxja. rart10:43
catopettJøss, er det noen våkne her da?10:44
Malinuxtja, er det noen her som bare logger inn og så forsvinner før de får svar også? :p10:44
Malinuxevt. blir til noen svarer? :)10:44
catopettJeg forsvant ikke, bare falt ut10:45
catopettNoe tull med nettverket10:46
Malinuxok10:46
catopettHar VERDENS TREGESTE nett 0.40 Mb10:47
Malinuxhvorfor det?10:47
catopettTelenor vil ikke gi mer10:47
catopettDe vil tvinge oss til å legge inn fiber10:47
Malinuxja, kjipt med fiber10:52
catopettHmm10:55
catopettHar noen erfaring med CMS/LMS?10:57
Malinuxkanskje bedre å spørre om hva du lurer på, da erfaring kan være så mangt? Dog, jeg vet ikke hva CMS/LMS er10:59
catopettCMS er Content Managing Services og LMS er Learning Management Services11:00
catopettDe fleste hjemmesider er CMS11:01
Malinuxok11:01
catopettEr neimen ikke mange som er våkne her11:10
Malinuxkan jo være de ikke sitter og nistirrer i kanalvinduet her hele tiden :)11:11
Malinuxog om du kan stille spørsmålet du lurer på, så blir det nok enklere for de som evt. kan svare. De kan jo ikke vite om de kan svare på spørsmålet annet enn ja eller nei, slik det er stilt nå :)11:12
Malinux!topic11:13
lubotu3`Please read the channel topic whenever you enter, as it contains important information. To view it at any time after joining, simply type /topic11:13
RoyKcatopett: ADSL 7km fra DSLAM-en eller noe? ;)13:17
=== AndyOslo^ext is now known as AndyOslo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!