/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/23/#ubuntu-se.txt

=== fiskmynta is now known as maxjezy
maxjezyhej00:38
=== captain is now known as Guest76413
Sireoriongomorrn09:31
andolgodagens09:53
Sebastia1Thornhej09:58
SireorionSebastia1Thorn: läget?09:59
Sireorionom jag har en *.sh och vill att den bootar när jag startar datorn hur gör jag?10:02
andolSireorion: Vill du att sagda skript ska köras som root eller som en specifik användare?10:04
Sireorionhttps://pastee.org/rpsc510:05
Sireoriondetta script10:05
Sebastia1Thornbygger en API-koppling10:05
Sireorionfast i ubuntu10:05
Sebastia1Thornaltså starta en MC-server vid boot?10:06
Sebastia1Thorntestat denna: http://minecraft.gamepedia.com/Tutorials/Ubuntu_startup_script10:07
Sireorionaah =)10:08
Sireoriontackar10:08
Sireorionjag trodde att man bara kunde föra över en *.sh fil till init.d mappen :D10:09
Sebastia1Thornahh, ok10:10
Sebastia1Thornguiden verkar ha koll på rättigheter ochså, vilket e gött mos10:11
Sireorionjapp o det funka =)10:14
Sebastia1Thornhärligt10:17
SireorionSebastia1Thorn: guld värd!10:18
* Sireorion ger Sebastia1Thorn 5 av 5 stjärnor för sitt goda uppförande samt hans insats att hjälpa en vilsen själ10:18
* Sebastia1Thorn tackar google10:19
=== sysop is now known as Guest4812
Guest4812Hej11:34
Guest4812är det någon som har en riktlinje för hur jag genom php,html javascript kan skapa en hemsida med 3 alternativ och länka dessa alternativ till en IVR mjukvara (asterisk) som jag ringer in till och "Bekräftar" föremålet11:35
Guest4812tänk er typ en webshop liknande men betydligt enklare, som har ett checkout alternativ och man ringer då in till växeln och bekräftar sitt val11:36
andolGuest4812: Hur mycket PHP, HTML samt Javascript kan du?11:48
Guest4812andol: grundläggande11:58
Guest4812inte suttit mycket alls och utvecklat men har förståelse för bash skript och liite python just variabel tänk och dyl men inget objektorienterat tänk alls11:58
Guest4812andol: har du någon ide eller riktlinje?12:00
Guest4812beh inte vara avancerat12:00
andolGuest4812: Känns mest som att det är en väldigt bred fråga du ställer. Har du prövat att bryta upp problemet i bitar, se vad du klarar av på egen hand, och sen ställa mer specifika frågor?12:07
Guest4812andol: absolut12:09
=== mathisen is now known as Mathisen
Guest4812andol: kolla priv12:13
Guest4812tkr du den är ok?12:13
andolGuest4812: Tja, du är ju en bit på vägen i alla fall. På sidan som sen direktas till lär du behöva visa en token som ska användas vid inrigning. Samma token behöver då även kommuniceras till systemet som väntar på inringandet.12:20
andolGuest4812: Vidare lär du vill ha ett javascript som ligger och ajax:ar sig mot ett separat skript, som i tur kollar en databas eller en spool-folder, för bekräftelse från telefon-systemet.12:20
andolGuest4812: Inget utav det här är egentligen svårt, bara det att du är många separata steg som behöver lösas.12:21
andolGuest4812: Fast ifall det är riktiga pengar och riktiga köp inblandat, säkert att du vill koda ihop det på egen hand?12:21
Guest4812andol: nej de här är bara test12:50
Guest4812andol: se det som en "utvärdering" test att asterisken vid inringning och den här token kan "verifieras" och en digital röst säger "ok"12:51
Guest4812andol: är du kvar?14:39
Guest4812andol: vill visa dig framsteg14:39
Groggyblurkis: kom på att videostream har appar, en till ios och en till android. Den senare har jag använt och det går då att välja nästa video som ska spelas direkt från telefonen. Smidigt då man inte måste lämna soffan (det problemet du har idag?). Iofs inte spellista, men en förbättring17:20
blurkisGroggy: jag använder också videostream. Men kör det i chrome/linux.  Filmerna ligger på min laptop. Jag förmodar att jag inte kan styra videostream/google chrome/linux via min android mobil? :)18:05
GroggyJo18:07
GroggyPrecis det du gör blurkis18:07
GroggyPara telefonen via appen till videostream i chrome och ställ in vart du har filmerna så behöver du inte röra datorn igen :)18:08
blurkisGroggy: får kika på det,18:09
Groggyblurkis: det enda det kostar är lite tid, så tycker jag du gör rätt i18:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!