/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/27/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger1Hej Jeg vil høre om, der er en der kan hjælpe mig. Mit problem er, at jeg har en kollega, der har ubuntu på sin computer, hvor der kommer forkerte tegn frem, når hun trykker på disse taster æøå'¨´´-½09:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!