/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/27/#ubuntu-se.txt

Hundblurkis: Ubuntu är väldigt inspirerad av Apple med sin docka och fönsterknapparna på 'fel' sida tycker jag. Som jag förstått det var väl Risc OS som kom 1987 först ute med en docka.03:44
=== Svea-hemma is now known as \s__
blurkisHund: Jag kan inte historien bakom det. Det bara slog mig att det hade window-maker vibbar. Jag hade inte tänkt på det innan.12:12
purity^antii,12:32
Hund:)13:17
Zooklubbaantii: swec antii? gammal chalmerist?13:19
Mathisencool ide >> http://www.idg.se/2.1085/1.648574/raspberry-pi-wifi-banan13:50
Mathisengår det att göra så måste det provas :)13:51
bittin-haha13:55
=== \s__ is now known as \s_
=== \s_ is now known as \sv
=== \sv is now known as xp
=== \sv_ is now known as \sv
tobias_tjenis23:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!