/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/31/#ubuntu-nl.txt

=== JanC is now known as JanC_FOSDEM
yellabshallo daar .09:51
yellabskennen jullie nog goede sprekers en of demonstreerders voor een open source event ?09:56
yellabsiemand op fosdem ?10:11
yellabsrustig hier.. ;)10:17
SCHAAP137't is ook nog erg vroeg op de ochtend10:35
SCHAAP137normale mensen slapen nu nog10:35
SCHAAP137;P10:35
yellabs:P10:40
Lars__Help ik heb geen netwerk werk verbinding meer na update hij zecht de netwerkdiensten van het systeem zijn niet compatibel met deze versie15:31
MaikelHelp mijn muis doet het niet meer en ik zie geen iconen op het bureaublad16:04
MaikelIk gebruik i316:04
hans_goed avond20:10
OerHeks:-)20:29
hans_hoi20:29
OerHeksgoedenavond hans_20:32
hans_alles goed hier20:37
hans_eindelijk weer eens tijd om wat te rommelen20:38
OerHeksprima,geen issues20:38
hans_niet veel20:38
hans_werken en studie kost best wel veel tijd20:38
hans_heb nu een mooi light theme alleen de indicator blijven ook licht20:39
hans_kan je dat verhelpen20:39
OerHeksmeestal kan je een theme wel editten, unity tweak dach tik20:42
OerHeksof met de hand, als je iets van css kent, themes staan in /usr/share/themes20:46
hans_zal ff kijken20:56
JanCzorg wel dat je het niet stuk maakt  :)21:02
* OerHeks luistert naar Caro Emerald - Back It Up 3:5321:18
OerHeksen een draaiende wasmachien21:18
TheEagerPadawanhoi, ik heb een nginx opgezet op met laptop en een apache op een ubuntu server die virtueel draait (in bridge mode) beide systemen kunnen elkaar pingen, maar echter kan ik van op me virtuele server geen files wgetten die op me desktop staan22:38
TheEagerPadawanin het laaste geval heb ik natuurlijk over de nginx op de desktop22:39
=== jack is now known as Guest70531

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!