/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/31/#ubuntu-no.txt

catopettwily main universe eller bare wily universe00:07
RoyKbare sleng på nye repoer etter main00:08
RoyKdu vil ha med main00:08
catopettmain er vel greit å ha?00:09
RoyKlitt vanskelig med viktige oppdateringer hvis den ikke er med00:10
catopettDa er jeg på ny online men denne gangen kjører jeg ubuntu fra hard disken01:03
catopettMED LYD folks, yeappee01:03
catopettFår ikke installert CubeSDR, får error04:32
catopettNoen her som har installert CubicSDR?04:54
catopett!CubicSDR04:55
catopett!lubotu3`04:55
catopettNoen våkne her da?05:02
catopettFå se....05:03
catopettCannot join #kubuntu-no (Channel is invite only).05:03
catopett!ubuntulog05:05
lubotu3`ubuntulog is a logging bot run on various Ubuntu channels. You can read the logs at http://irclogs.ubuntu.com/05:05
catopettStøtter WINE Windows 10?05:14
catopett!wine05:24
lubotu3`WINE is a compatibility layer for running Windows programs on GNU/Linux - More information: https://help.ubuntu.com/community/Wine - Search the !AppDB for application compatibility ratings - Join #winehq for application help - See !virtualizers for running Windows (or another OS) inside Ubuntu05:24
catopett!virtualizers05:24
lubotu3`There are several solutions for running other operating systems (or their programs) inside Ubuntu, while using the native CPU as much as possible: !QEmu (with !KQemu), !VirtualBox, !VMWare, as well as !WINE and !Cedega for Windows applications05:24
catopett!Cedega05:25
lubotu3`cedega is a project based on WINE, aimed at running Windows games on Linux. For more info, see http://help.ubuntu.com/community/Cedega05:25
catopett!frq05:26
catopettSer på #ubuntu at "peer" er aktiv05:33
catopettSe der, der kom peer jo05:50
RoyK!dualboot | catopett05:53
lubotu3`catopett: Dual boot instructions: x86/AMD64: https://help.ubuntu.com/community/DualBoot/Windows - Macs: https://help.ubuntu.com/community/MacBookPro https://help.ubuntu.com/community/YabootConfigurationForMacintoshPowerPCsDualBoot05:53
catopettBlueking?06:53
Bluekingyes ?06:54
catopettBlueking, er du Norsk?06:59
Bluekingjapp07:00
catopettOk. jeg har ett problem07:00
Bluekingog det er ?07:00
catopettJeg vil installere ett program "CubeSDR"07:00
catopett"CubicSDR" var det07:01
Bluekingmå nok melde pass der...  prøvd google ?07:01
catopettJeg har laget ett script som jeg fant på nettet, men får en feilmelding der07:01
Bluekinghvilken ?07:02
catopettMangler en fil eller ett program07:02
catopettVil du se på fila og prøve å installere fra den?07:03
Bluekingkan ikke sånt jeg07:04
Bluekingmen du har prøvd google ?07:05
catopettJa07:05
catopettMen ikke forum07:05
catopettMen... nå må jeg stikke07:06
catopettBy07:06
Malinuxfinnes cubicSDR i noen pakkearkvier eller så?07:33
catopettNoen våkne her da?08:02
Malinuxtja, er du online da?08:29
catopettNoen våkne her?09:33
Malinuxcatopett: ja, men da jeg svarte, så hadde du sovna09:39
catopettMaling hei09:42
catopettMalinux hei var det09:43
Malinuxja :) Malin Maling ;)09:43
catopettEr på vei til söta bror09:43
Malinuxdu skriver at du har forsøkt en installasjon av dette CubicSDR. Du sier ikke noe om hvordan du installerer det eller noe om hvilke feilmeldinger du får.09:43
catopettMå vente til jeg er hjemme igjen09:44
catopettJeg har laget ett script som jeg fant på nettet09:45
Malinuxmen jeg vil hjelpe nå...09:45
Malinuxog her er nok den enkleste måten å installere progammet på, uten å installere den skyware-distroen: https://github.com/cjcliffe/CubicSDR/wiki/Build-Linux09:46
catopettLitt vanskelig, er på mobilen09:46
Malinuxja, ja, da så.09:46
catopettI skyware funker Cubicsdr, men ikke lyden09:47
catopettMalinux kan du gi meg voice tro?09:51
catopettI have to go, by all09:53
Malinuxcatopett: voice hvor?09:54
catopettHer09:54
Malinuxhva trenger du den til?09:54
catopettFint å ha?09:54
Malinuxskjønner. Hm, men om du installerer fra source, som i linken jeg viste til, så skulle du kunne ha både lyd og sånt09:54
Malinuxer ikke voice bare relevant de stedene der man ikke kan skrive til kanalen uten?09:54
Malinuxhttps://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080416002817AAXgf1q09:57
RoyKsplit splat splatter13:04
Mathiassplattiest13:05
thiAsCapsAdmine \o13:38
CapsAdminehi13:39
thiAsCapsAdmine: #ubuntu-no-offtopic13:39
geirhaheh13:40
thiAsMathias: kan noen av de tegnene være ett mellomromm?14:47
thiAsder jeg bytta ut K, med W14:47
Mathias*test*21:46
Malinuxone two three21:46
MathiasMalinux: beepboop21:46
Malinuxdette er en to tre21:46
Malinuxjeg kan lese deg klart og tydelig :)21:47
Mathiashttp://mathsterk.net/~crap/ubuntu-no/21:50
geirhaså du mener ubuntu-no er crap?21:52
Mathiasgeirha: alt jeg ikke har en egen bruker havner på crap-brukeren :p21:59
Mathiasbruker for*21:59
RoyKMathias: satt opp en ny en?22:13
Mathiasnisj, satt den opp skikkelig denne gangen :p22:13
Mathiashttp://mathsterk.net/irc/ubuntu-no-offtopic/22:13
Mathiasslengte bare inn et alias, men det får duge22:13
RoyKgeirha: ~noe er bare et brukernavn22:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!