/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/31/#ubuntu-se.txt

MarkusDBXandol: härligt. Nu idag funkar lite streams iaf. =)11:25
HeManMarkusDBX: kul!11:26
HeManMarkusDBX: hittat något bra än?11:26
* HeMan lyssnar på prat om Puppet 4 och installerar FreeIPA samtidigt11:26
bamsefarOjdå11:49
bamsefarHeMan: Vi borde ta några IPA vid tillfälle.11:49
HeManbamsefar: yeah!11:49
HeManbamsefar: och jag borde koppla ihop din kollega med min kollega11:50
bamsefarMmm11:50
andolMarkusDBX: Gött mos!12:03
andolHeMan: Sagda kollegor du vill para ihop, pysslar de med lagring?12:04
HeManandol: njae, mer hallar12:05
andolAh12:05
HeManandol: egentligen Tekniskt Ansvarig för HPC med bamsefar's kollega12:10
=== antii_ is now known as antii
=== zlt-_^ is now known as zlt
=== zlt- is now known as zlt
=== antii_ is now known as antii

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!