/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/01/#ubuntu-no.txt

=== ToffeAltNick is now known as Toffe
RaidGhostHvordan kan jeg søke etter teksten 10.0.0.11 i alt av filer?07:10
geirhafind . -type f -exec grep -HFw 10.0.0.11 {} +07:11
RaidGhostIngen treff07:12
geirhaden søker fra  .  gjelsende katalog07:14
geirhaDu kan også prøve uten -w, men da kan du få treff på f.eks. 10.0.0.112 og 210.0.0.11 i tillegg07:15
geirhaRoyK: Joda, jeg skjønte det07:15
RaidGhostFortsatt nada treff.07:16
geirhaok, sikker på at det skal være noen treff?07:17
RaidGhostSynest det var rart den ikke gav treff fra config filer07:21
geirhaDu står i /etc ?07:22
RaidGhostyes07:32
Mathsterkfitteoljedunkjævelskap09:46
Mathsterkpalle med 6*6*4 dunker, én av de som lekte09:46
Mathsterkselvfølgelig var det den som var i midten, NEDERST09:46
Mathsterkdet var feil kanal, jaja09:48
RoyKgeirha: du kan jo bare grep -rFw 10.0.0.11 /etc10:38
geirhaRoyK: Njo, men hvis det finnes andre typer filer enn vanlige filer og kataloger der, kan den bli blokkert10:40
geirhaHvis den f.eks. treffer på en fifo10:41
RoyKgeirha: ikke på ubuntu - redhat har hatt som uvane å slenge sokler og sånt i /etc, men de har ikke noe der å gjøre10:41
geirhaOk, da så.10:44
RoyKgeirha: find /etc/ ! -type f -a ! -type d -a ! -type l11:08
RoyKbør ikke returnere noe11:08
geirhaog forhåpentligvis peker ingen av symlenkene til spesielle filer heller11:08
RoyKgjør ikke det på centos7 heller11:08
RoyKgeirha: slengte på -L og ser at på centos7, så var det én:   1039    0 crw-rw-rw-   1 root     root       1,   3 jan. 26 09:48 /etc/systemd/system/firewalld.service11:09
RoyKdevice, faktisk11:10
RoyKu1204 hadde ingen11:10
geirhaMen uansett, greit å vite hvordan man kombinerer find og grep. Hvis man f.eks. skal søke gjennom /var hvor du er ganske sikker på å finne rare filer11:11
RoyKjoda11:11
geirhas/rare/spesielle/11:11
RoyKmhm11:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!