/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/01/#ubuntu-se.txt

\svhey05:05
\svanyone awake?05:05
\svi need help with swedish banking app05:05
=== Zooklubban is now known as Zooklubba
=== WildSoft_ is now known as WildSoft
=== _tutima_ is now known as _tutima
NeverW8Vaken hit och dit07:27
NeverW8\sv: hey, what's up?07:27
NeverW8Han verkade inte vilja ha hjälp09:00
MarkusDB1HeMan: andol: jag kolla mest på lite container talks. Var övertygad om att köra kubernates eller mesosphere kluster innan, och är mer övertygad nu.13:47
* andol höll sig borta från container-rummet, då det var så förbaskat trångt och köigt där.14:08
MarkusDB1andol: något annat coolt du tog med dig?14:28
MarkusDB1btw, så vet jag varför streamsen från fosdem funkade så dåligt..  dom har 500mbps upp, går t.om. att kolla på deras graphana charts.14:29
MarkusDB1och det är ingen multicast på streamsen.14:29
MarkusDB1och nog ganska många som kollade14:29
andolMarkusDB1: Tja, vart lite sugen att sätta upp en FreeIPA-miljö, samt att på allvar gräva ner mig i Systemtap. Sen blev jag fortsatt förundrad över hur bra arbetet går med att på distributionsbasis (främst Debian då) bygga reproducerabara paketbyggen.14:41
andolFast för att FreeIPA ska bli meningsfullt behöver jag ju ett betydligt mer omfattande hemmanätverk.14:44
andolKänns inte riktigt relevant med en laptop och en hallonpaj :)14:44
andolÅ andra sidan har jag ju VPS:er i ett lite större antal, och får jag bara sssd-cachning på dem så borde man ju kunna knyta in dem.14:50
andolUsch, nu blev det ju jobbigt :)14:50
MarkusDB1andol: haha, samma här nästan. Jag ska bygga ett kluster med c:a 16 noder hemma =)14:53
MarkusDB1som labbmiljö för kubernates, docker swarm och mesosphere14:54
MarkusDB1det "går" att testa redundans osv med bara virtuella maskiner också... men är ju inte alls samma sak14:55
MarkusDB1jag vill det exakt va som händer när man bryskt drar ur sladden..14:55
MarkusDB1det går även att testa på amazon osv.. men jag vill ju ha grejjerna upp ett tag.14:57
UmeaboyHej!21:40
UmeaboyJag har glömt vad adressen var för att skicka in översättningar till launchpad. Vad är det?21:40
Umeaboyubuntu-translators@canonical.com ?21:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!