/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/02/#ubuntu-pl.txt

AndChat|323049Hej10:36
AndChat|323049Hej10:36
=== AndChat|323049 is now known as musiBycFish
musiBycFishGjm?10:37
gjmsamo się10:38
=== igi89 is now known as inzaghi89
tobiasz29hm19:16
gjmmhm19:18
tobiasz29pssyt  ]:)19:19
gjmprowokator19:20
tobiasz29:|  na dobranoc se pije... a co  ._.19:21
tobiasz29kurde, jak ja nie piłem 9-10 dni to wszyscy chlali jak nawiedzeni. Otpalowuje, to się okazuje, że to ja jestem ten pijak najgorszy  :|19:22
* tobiasz29 strzela focha19:22
gjm:)19:25
gjmstandardowy tobiasz2919:25
TheNumbtobiasz29: a ja nie mam co pić19:25
TheNumbkopsnij browca19:25
d42ja nie piłem od miesiąca19:26
d42i co teraz wy zwierzęta xD19:26
tobiasz29TheNumb: przecież ci firemark proponował... nie chce ci się ruszyć du.. yy... tyłka, albo kasy nie masz... :x19:26
TheNumbtobiasz29: nie chce mi się do pracy lecieć19:27
tobiasz29d42: przymknęli cię?  :>19:27
TheNumbbo niedaleko są dwie prelekcje grupy wroc.py19:27
tobiasz29TheNumb: do pracy?  o_o19:27
TheNumbi piwo widocznie rozdajo19:27
TheNumbtobiasz29: koło pracy to jest no ;]19:27
tobiasz29aaa  :)19:27
TheNumb20 minut w jedną stronę piechotą19:27
TheNumbza daleko ;d19:27
tobiasz29a do sklepu masz we wrocku też chyba ze 3 km19:28
TheNumb300m19:28
TheNumbtak19:28
tobiasz29o ku... 300m we wrocku?  to chyba nie cętróm19:28
TheNumbw cętróm mieszkam19:28
TheNumbhttps://www.google.pl/maps/place/PIWNICA/@51.0951406,17.0142144,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x470fc213602a5e0b:0x3753337100327ad1!2zV8WCYWR5c8WCYXdhIEdyYWJza2llZ28sIFdyb2PFgmF3!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xfbdb2f8e3b9fa64119:29
TheNumbtutaj chodzę po piwo19:29
TheNumbZe 300m bedzie19:29
TheNumbgoogle mówi 35019:30
TheNumb;p19:30
gjmml?19:30
tobiasz29w centrum 300m do sklepu?19:32
* tobiasz29 nie kuma19:32
tobiasz29ja tu gadu gadu a freecell stygnie...19:34
TheNumbtobiasz29: no, do sklepu z piwem19:49
TheNumba nie "piwem"19:49
TheNumbdo jakiegokolwiek mam ze 100m19:50
tobiasz29a, no to już rozumiem19:50
TheNumbco ciekawe, ropuszka nie ma koncesji19:50
TheNumb;]19:50
tobiasz29jedna czy ogólnie?19:50
TheNumbta najbliżej mnie19:50
TheNumbjedyna która ma to ~300m znowu :D19:50
TheNumbdo biedry mam już bliżej19:51
tobiasz29:D19:51
tobiasz29biedra pod względem piwa jest beznadziejna19:51
firemarktak, slabo19:51
TheNumbno19:51
gjmno, nawet harnasia nie mają19:52
tobiasz29gjm: przeorientowałem się ... harnaś gnuj ... teraz Złoty Denar   :D19:53
tobiasz29ale biedra zdaje się nawet tego denara nie ma19:54
TheNumbdenar jest ok19:54
gjmmogę być winna denara?19:54
TheNumbtanie i dobre piwo19:54
tobiasz29TheNumb: no fakt, zwłąszcza dobrze schłodzone... byłem zaskoczony pozytywnie19:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!